Ses İzolasyon Süngeri

AnasayfaSes İzolasyon Süngeri

Ses izolasyonu; ses ve gürültü izolasyonu amacıyla kullanılan ürünün orta ve yüksek frekanslardaki ses yutma performansı fazladır.

Akustik ses izolasyonu kapalı mekanların ve mimari yapıların akustik düzenlemesini inceler.

İnsanların yaptığı uygulamalar için tasarlanan ve inşa edilen yapay yapılar ile insan kulağının algılayabildiği ve “ses” olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini düzenleyen uygulamalardır.

İnsan faaliyetlerinin bazıları (bir müzik performansı, tiyatro oyunu ya da bir konuşmacıyı dinlemek gibi) doğrudan işitme duyusu ile ilgiliyken, bazıları da (çalışmak, okumak, dinlenmek, uyumak vs. gibi) görece sessiz bir ortama ihtiyaç duyar.

Bu uygulamaları gerçekleştirmek için ortam akustiğini düzenlemek (ilgili ses sorunlarını gidermek eko, yankı, uğultu) için bir çok malzeme ve uygulama mevcuttur.

Ortamınızın görsel şeklini bozmadan akustik malzemeler uygulanarak ses problemlerinize çözüm sağlamaktayız.

Özellikle akustik kumaş paneller ve akustik süngerler bu amaçla kullanılmaktadır.

Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o iş yerinde çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.

Gürültülü iş yerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır.