Radyo Odası Ses Yalıtımı

AnasayfaRadyo Odası Ses Yalıtımı

Radyo yayıncılığının ses boyutu oluşturulurken akustik bir enerji olan sesin mikrofon aracılığı ile kaynağından doğru ve kaliteli bir şekilde alınıp yayına aktarılmasında dikkat edilecek hususlar ve stüdyo akustiği düzenlenerek gürültülü ses parametrelerinin iyileştirilmesi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Sesin sağlıklı ve temiz bir şekilde yayınlanmasında yayın stüdyolarının akustiği, tercih edilen mikrofonun yapısı ve plasmanı, kullanılan referans hoparlörlerinin kalitesi, mikserlerin verimli kullanılması, ses proseslerinin doğru ayarlanması, tercih edilen kayıt tekniği, sesçinin bilgi ve tecrübesi gibi prodüksiyon aşamasında rol oynayan etkenler ses teknolojisinin birer parçasıdır.

Bu etkenler iyi bilinip doğru kullanılırsa, konuşma ya da müzik gibi sesler izleyici üzerinde daha etkili ve anlamlı olacaktır.

Özellikle de radyo yayıncılığında sesin önemi daha büyüktür.

Yayıncılığa bu açıdan bakıldığında, sanatsal olarak yayınların başarılı olabilmesi için estetik kaygı gerekli olup bu nedenle de TV yayıncılığının %50’sini oluşturan sesin nitelikli elde edilip iletilmesi gerekmektedir.

Radyo odalarında yapılan yayınların kaliteli olabilmesi için ses yalıtımı yapılmalıdır.

Duvar,tavan ve zeminden gelen sesler konuşmacının sesini arkada bırakarak kötü bir yayın ortaya koyar.

Tüm bu sorunları çözebilmek için akustik panel veya akustik süngerlerden tercih ederek uygulama yapıldığında mekan içerisindeki sesin emilimi ve dışarıdan gelen seslerin kesilmesi sağlanır.

Tüm bunların yanında ses proseslerinin doğru ayarlanması, tercih edilen kayıt tekniği, sesçinin bilgi ve tecrübesi gibi prodüksiyon aşamasında rol oynayan etkenler ses teknolojisinin birer parçasıdır.